روی لپ تاپم آب ریخت چیکار کنم ؟

اقداماتی که هنگام ریختن آب روی لپ تاپ باید انجام داد :  برای جواب به” روی لپ تاپم آب ریخت چیکار کنم ؟ “اگر قرار…

برای جستجو تایپ کرده و اینتر را بزنید

سبد خرید