کامپیوترم روشن نمیشود

عیب های احتمالی هنگام روشن نشدن سیستم هنگامی که دکمه پاور کیس را می‌زنید باید صدای یک بوق کوتاه شنیده شود ( کامپیوترم روشن نمیشود ) و…

برای جستجو تایپ کرده و اینتر را بزنید

سبد خرید