اور رایت چیست؟

اور رایت Overwrite  اور رایت چیست؟ : اگر به اندازه ظرفیت خود هارد اطلاعات جدید داخل هارد ریخته شود بهیچ عنوان اطلاعات قبلی حتی با pc3000 بازیابی…

برای جستجو تایپ کرده و اینتر را بزنید

سبد خرید