کارت گرافیکی چیست؟

حافظه کارت گرافیک

در جواب سوال کارت گرافیکی چیست؟

کارت گرافیکی اطلاعات دیجیتال تولید شده توسط کامپیوتر را اخذ و آنها را به گونه ای تبدیل می نماید که برای انسان قابل مشاهده باشند.

در اغلب کامپیوترها، کارت های گرافیکی اطلاعات دیجیتال را برای نمایش توسط نمایشگر، به اطلاعات آنالوگ تبدیل می کنند.

در لپ تاپ اطلاعات، همچنان دیجیتال باقی خواهند ماند زیرا اطلاعات را بصورت دیجیتال نمایش می دهند.

برای بیان ساده کارت گرافیکی چیست؟ کارت گرافیک قطعه ای است که اطلاعات تصویر دیجیتال را به آنالوگ برای LCD تبدیل می کند.

یک کارت گرافیکی پیشرفته، یک برد مدار چاپی به همراه حافظه و یک پردازنده اختصاصی است.

پردازنده با هدف انجام محاسبات مورد نیاز گرافیکی، طراحی شده است.

اکثر پردازنده های فوق دارای دستورات اختصاصی بوده که به کمک آنها می توان عملیات گرافیک را انجام داد.

 

برای جستجو تایپ کرده و اینتر را بزنید

سبد خرید