تعمیر کارت گرافیک

تعمیر کارت گرافیک

چرا از Heat کردن GPU استفاده می شود؟

کارت گرافیک ( تعمیر کارت گرافیک ) به دلیل عملکرد در دمای بالا به خاطر گرم شدن مداوم مقداری اکسید قلع در توپ های قلع زیر آن درست می شود

و بوسیله Heat کردن این اکسید ها در قلع پخش شده و اتصال GPU با بورد کارت گرافیک برقرار می شود.

دقت کنید که Heat کردن GPU یک روش موقتی می باشد و اگر چندین بار این عمل تکرار شد بهتر استGPU را تعویض کنید.

 • تصویر نمی دهد همچنین اجازه نمی دهد سیستم روشن شود. (اگر کارت گرافیک را برداریم سیستم روشن می شود)
 • مدار اتصالی دارد.
 • برای پیدا کردن اتصالی مدار از پایه سلف مدارPWM نسبت به بدنه تست بوق می گیریم که در صورت نداشتن اتصالی صدای بوق شنیده نخواهد شد

  ولی در صورت شنیدن صدای بوق سلف را در بیاورید و کارهای زیر را انجام دهید.

 • پایه طرف مدارPWM را تست بوق کنید بدین صورت که سلکتور مولتی متر را روی بازر قرار دهید
 • سپس پراب قرمز را به پایه خالی سلف در سمت مدارPWM وصل کنید
  سپس پراب مشکی را به G یا بدنه وصل کنید، اگر صدای بوق شنیده شد مدار PWM اتصالی دارد.
 • فت های مدارPWM و خازن ها و دیگر قطعات آن را چک کنید.
 • پایه طرفGPU را تست بوق کنید بدین صورت که سلکتور مولتی متر را روی بازر قرار دهید

  سپس پراب قرمز را به پایه خالی سلف در سمت GPU وصل کنید

  سپس پراب مشکی را به G یا بدنه وصل کنید، اگر صدای بوق شنیده شد GPU اتصالی دارد.

 • GPU راHeat کنید.
 • سیستم روشن می شود و تصویر دارد ولی تصویر نویز (تصویر شطرنجی و حروف ناخوانا) دارد.
 • GPU راHeat کنید.
 • چک کردن فت ها و خازن ها و دیگر قطعات مدارPWM
 • GPU را Heat کنید.
 • آی سی بایوس را پروگرام کنید.
 • کابلVGA را چک کنید.
 • لحیم سردی پورت های کارت گرافیک را چک کنید. از پورت های کارت گرافیک تست بوق بگیرید.
 • دقت کنید اگر در تست بوق خطایی مشاده نشد باز با هویه روی محل اتصال پایه های پورت بکشید تا از لحیم سردی بصورت کامل جلوگیری شود.
 • GPU را Heat کنید. ( تعمیر کارت گرافیک )
 • سیستم روشن می شود و تصویر دارد ولی سیستم بعد از مدت زمانی هنگ (قفل) می کند.
 • سیستم روشن می شود و تصویر دارد ولی رنگ ها به هم ریخته هستند.

قبل از تعمیر کارت گرافیک کارهای زیر را انجام دهید:

از نداشتن ایرادات نرم افزاری در سیستم عامل مانند آپدیت درایور و دیگر کارها مطمئن شوید.

مطمئن باشید کارت گرافیک بدرستی در Slot مربوطه قرار گرفته باشد.

اینترفیس کارت گرافیک را با تینر یا اسپری خشک تمیز کنید.

از سالم بودن فن مطمئن شوید.

لحیم سردی پورت های خروجی کارت گرافیک را چک کنید.

قطعاتSMD روی بورد را چک کنید.

برای جستجو تایپ کرده و اینتر را بزنید

سبد خرید