فرمت اطلاعات هارد دیسک

RAID چیست؟ % فرمت اطلاعات هارد دیسک

فرمت شدن ناخواسته اطلاعات هارد دیسک

حتی زرنگترین کاربران کامپیوتر نیز ممکن است بصورت اتفاقی فایلهایی را از روی کامپیوتر ( فرمت اطلاعات هارد دیسک ) حذف کنند.

اگر این اتفاق برای شما افتاد ، سریعا استفاده از کامپیوتر را متوقف کنید.

زمانیکه یک فایل از روی کامپیوتر حذف می شود ، فضای تخصیص داده شده به آن بعنوان تخصیص نیافته

یا Unallocated نشان گذاری می گردد تا زمانیکه فایل جدید بر روی آن موقعیت نوشته شود.

– ممکن است هارد جدیدی را خریده باشید و در هنگام آماده سازی آن اشتباها هارد قدیمی خود را فرمت کنید.

– ممکن است هارد دیسک شما در زمان نصب سیستم عامل بر روی آن ، بصورت اتفاقی فرمت شود.

– در زمان تخصیص پیوست های RAID ، ممکن است تصادفا پارتیشن های هارد را حذف کنید و یا آرایه بندی تنظیمات کارخانه را ریست کنید.

برای جستجو تایپ کرده و اینتر را بزنید

سبد خرید