این مشکل یک راه حل ساده دارد که در این ترفند آن را برای شما بازگو می‌نماییم.

دلیل این اختلال تداخل سیگنال‌های صدا با سیگنال تغذیه ۵ ولت است.

 تغذیه ۵ ولتی این اسپیکرها را می‌توان از پورت USB خود رایانه یا لپ‌تاپ گرفت،

ولی دقیقاً مشکل از همین‌جا شروع می شود.

برای حذف نویزهای ناخواسته‌ی این اسپیکرها می‌بایست

یک منبع تغذیه ۵ ولت جداگانه استفاده شود و ولتاژ تغذیه نباید از کیس کامپیوتر و یا لپتاپ تأمین گردد. 

با اتصال کابل تغذیه‌ی اسپیکر به منبع تغذیه‌ی جداگانه ۵ ولتی، این مشکل کاملاً حل خواهد شد.