ارور و خطاهای مودم

نمایش پسورد مودم وایرلس-پیدا کردن پسورد مودم

از بین بردن ارور و خطاهای مودم

حتماً برای شما نیز پیش آمده است که قصد اتصال به اینترنت را دارید( ارور و خطاهای مودم ) و پس از انتخاب کانکشن مورد نظر و هنگام اتصال به شماره مقصد با Error خاصی روبرو شده‌اید.

این Errorها به علت خطاهایی است که در مودم و هنگام اتصال به شبکه پیش می‌آید.

در صورتی که به این خطاها دقت کنید مشاهد می‌کنید که در کنار توضیح خطا کد Error نیز ذکر شده است به عنوان مثال Error 618.

در این ترفند قصد داریم تا تمامی خطاهای مودم را به همراه کد آن‌ها به شما معرفی کنیم.

این کد ها ( ارور و خطاهای مودم ) مرجع خوبی برای زمانی است که با مودم خود دچار مشکل شده‌اید.

۶۰۰- اگر سیستم در حال شماره گیری باشد و دوباره شماره گیری نمائید این خطا نمایش داده می‌شود.
۶۰۱- راه انداز Port بی اعتبار می باشد.
۶۰۲- Port هم‌اکنون باز میباشد و برای بسته شدن آن باید کامپیوتر را مجدداً راه‌اندازی کرد.
۶۰۳- بافر شماره گیری، بیش از حد کوچک است.
۶۰۴- اطلاعات نادرستی مشخص شده است.
۶۰۵- نمی‌تواند اطلاعات Port را تعیین کند.
۶۰۶- Port شناسائی نمی‌شود.
۶۰۷- ثبت وقایع مربوط به مودم بی اعتبار میباشد.
۶۰۸- راه انداز مودم نصب نشده.
۶۰۹- راه انداز مودم شناسائی نشده.
۶۱۰- بافر ندارد.
۶۱۱- اطلاعات مسیر یابی غیر قابل دسترسی می باشد.
۶۱۲- مسیر درست را نمی‌تواند پیداکند.
۶۱۳-نرخ فشرده سازی بی اعتبار برای داده ها انتخاب شده.
۶۱۴- سر ریزی بافر. ( ارور و خطاهای مودم )
۶۱۵- Port پیدا نشده.
۶۱۶- یک درخواست نا هم‌زمان در جریان می باشد.
۶۱۷- Port یا دست گاه هم‌اکنون قطع می باشد.
۶۱۸- Port باز نمی‌شود (این خطا وقتی رخ می دهد که یک برنامه از Port استفاده کند).
۶۱۹- Port قطع می باشد (این خطا وقتی رخ می دهد که یک برنامه از Port استفاده کند).
۶۲۰- هیچ نقطه ی پایانی وجود ندارد.
۶۲۱- نمی‌تواند فایل دفترچه ی راهنما ی تلفن را باز نماید.
۶۲۲- فایل دفترچه ی تلفن را نمی‌تواند بار گزاری کند.
۶۲۳- نمی‌تواند ورودی دفتر راهنمای تلفن را بیابد.
۶۲۴-نمی‌توان روی فایل دفتر راهنمای تلفن نوشت.
۶۲۵- اطلاعات بی اساسی در دفتر راهنمای تلفن مشاهده می‌شود.
۶۲۶- رشته را نمی‌تواند بار گزاری کند.
۶۲۷-کلید را نمی‌تواند پیدا کند.
۶۲۸- Port قطع شده. ( ارور و خطاهای مودم )
۶۲۹- Port به وسیله ی دستگاه راه دور قطع می‌شود (سازگار نبودن برنامه ی راه انداز مودم با برنامه ی ارتباطی).
۶۳۰- Port به دلیل از کار افتادگی سخت‌افزار قطع می باشد.
۶۳۱- Port توسط کاربر قطع شده.
۶۳۲- اندازه ساختار داده اشتباه می باشد.
۶۳۳- Port هم‌اکنون مورد استفاده می باشد و برای Remote Access Dial-up پیکر بندی نشده (راه انداز درستی بر روی مودم نصب نشده).
۶۳۴- نمی‌تواند کامپیوتر شما را روی شبکه راه دور ثبت نماید.
۶۳۵- خطا مشخص نشده.
۶۳۶- دستگاه اشتباهی به Port بسته شده است.
۶۳۷- رشته (String) نمی‌تواند تغییر یابد.
۶۳۸- زمان درخواست به پایان رسیده.
۶۳۹- شبکه ی نا هم‌زمان قابل دسترسی نیست.
۶۴۰- خطای NetBIOS رخ داده.
۶۴۱- سرور نمی‌تواند منابع NetBIOS مورد نیاز برای پشتیبانی سرویس گیرنده را در اختیار بگیرد.
۶۴۲- یکی از اسامی NetBIOS شما هم‌اکنون روی شبکه ی راه دور ثبت می‌گردد( دو کامپیوتر می‌خواهند با یک نام وارد شوند).
۶۴۳- Dial-up adapter در قسمت Network ویندوز وجود ندارد.
۶۴۴- شما Popus پیغام شبکه را دریافت نخواهید کرد.
۶۴۵- Authentication داخلی اشکال پیدا کرده.
۶۴۶- Account در این موقع روز امکان log on وجود ندارد.
۶۴۷- حساب قطع میباشد.
۶۴۸- اعتبار Password تمام شده.
۶۴۹- حساب اجازه ی دستیابی راه دور (Remote Access) را ندارد (به نام کلمه ی عبور اجازه ی Dial-up داده نشده است).
۶۵۰- سرور Remote Access پاسخ نمیدهد.
۶۵۱- مودم شما یا سایر دستگاههای اتصال دهنده خطائی را گزارش کرده است (اشکال پیش آمده از مودم شماست).
۶۵۲- پاسخ نامشخصی از دستگاه دریافت می‌شود.
۶۵۳- Macro (دستور العمل کلان) خواسته شده توسط راه انداز در لیست فایل INF موجود نمی باشد.
۶۵۴-یک فرمان یا یک پاسخ در قسمتINF دستگاه به ماکرو نامشخص اشاره می‌کند.
۶۵۵- (پیغام) در فایل INF دستگاه مشاهده نمی‌شود.
۶۵۶- دستور العمل (ماکرو Default Off) در فایلINF دستگاه شامل یک دستور العمل نا مشخص می باشد.
۶۵۷-فایلINF دستگاه نمی‌تواند باز شود.
۶۵۸- اسم دستگاه در فایل INF دستگاه یا در فایل INI. رسانه بیش از حد طولانی میباشد.
۶۵۹- فایل INI. رسانه به نام نا شناخته ی یک دستگاه اشاره می‌کند.
۶۶۰- فایل INI. رسانه برای این فرمان (ترفندستان) پاسخی ندارد.
۶۶۱- فایل INF دستگاه فرمان را از دست داده است.
۶۶۲- تلاش برای قرار دادن یک ماکرو لیست نشده در قسمت فایل INF دستگاه صورت نگرفته است.
۶۶۳- فایل INI. رسانه به نوع نا شناخته ی یک دستگاه اشاره می‌کند.
۶۶۴- نمی‌تواند به حافظه اختصاص دهد.
۶۶۵- Port برای Remote Access پیکر بندی نشده.
۶۶۶- مودم شما یا سایر دستگاههای اتصال دهنده در حال حاضر کار نمی‌کنند.
۶۶۷- فایل INI. رسانه را نمی‌تواند بخواند.
۶۶۸- اتصال از بین رفته است.
۶۶۹- پارامتر بکار گرفته شده در فایل INI. رسانه بی اعتبار میباشد.
۶۷۰- نمی‌تواند نام بخش را از روی فایل INI. رسانه بخواند.
۶۷۱- نمی‌تواند نوع دستگاه را از روی فایل INI. رسانه بخواند.
۶۷۲- نمی‌تواند نام دستگاه را از روی فایل INI. رسانه بخواند.
۶۷۳- نمی‌تواند کاربر را از روی فایل INI. رسانه بخواند.
۶۷۴- نمی‌تواند بیش‌‌ترین حد اتصال BPS را از روی فایل INI. رسانه بخواند.
۶۷۵- نمی‌تواند بیش‌‌ترین حد BPS را از روی فایل INI. رسانه بخواند.
۶۷۶- خط اشغال می باشد (این خطا زمانی که راه انداز مودم به درستی نصب نشده باشد هم رخ میدهد. ).
۶۷۷- شخص بجای مودم پاسخ میدهد.
۶۷۸- پاسخی وجود ندارد.
۶۷۹- نمی‌تواند عامل را پیدا کند.
۶۸۰-خط تلفن وصل نیست.
۶۸۱- یک خطای کلی توسط دستگاه گزارش داده می‌شود.
۶۸۲- Writing Section Name دچار مشکل شده.
۶۸۳- Writing Device Name با مشکل مواجه است.
۶۸۴- Device Name.684 Writing با مشکل رو به رو می باشد.
۶۸۵- Writing Max Connect bps با مشکل رو به رو می باشد.
۶۸۶- Writing Max Carrier BPS با مشکل رو به رو می باشد.
۶۸۷- User Writing با مشکل رو به رو می باشد.
۶۸۸- Default Off Writing با مشکل رو به رو می باشد.
۶۸۹- Reading Default Off با مشکل رو به رو می باشد.
۶۹۰- فایل INI. رسانه خالی است.
۶۹۱- دسترسی صورت نمی‌گیرد زیرا نام و کلمه ی عبور روی دومین بی اعتبار است.
۶۹۲- سخت‌افزار در درگاه یا دستگاه‌های متصل شده از کار افتاده است.
۶۹۳- Binary macro با مشکل رو به رو می باشد.
۶۹۴- خطای DCB یافت نشد.
۶۹۵- ماشین‌های گفتگو آماده نیستند.
۶۹۶- راه‌اندازی ماشین‌های گفتگو با مشکل رو به رو می باشد.
۶۹۷ – Partial response Looping با مشکل رو به رو می باشد.
۶۹۸- پاسخ نام کلیدی در فایلINF دستگاه در فرمت مورد نظر نمی باشد.
۶۹۹- پاسخ دستگاه باعث سر ریزی بافر شده است.
۷۰۰- فرمان متصل به فایل INF دستگاه بیش از حد طولانی می باشد.
۷۰۱- دستگاه به یک میزان BPS پشتیبانی نشده توسط گرداننده COM تغییر میابد.
۷۰۲- پاسخ دستگاه زمانی در یافت می‌گردد که هیچ کس انظار ندارد.
۷۰۳- در فعّالیت کنونی مشکلی ایجاد شده.
۷۰۴- شماره ی Callback اشتباه است.
۷۰۵- مشکل Invalid Auth State پیش آمده.
۷۰۶- Invalid Auth State دچار مشکل شده.
۷۰۷- علامت خطا یاب X.25 فعال شده است.
۷۰۸- اعتبار حساب تمام شده است.
۷۰۹- تغییر پسورد روی دومین با مشکل رو به رو شده.
۷۱۰- در زمان ارتباط با مودم، خطاهای سری بیش از حد اشباع شده، مشاهده می‌شود.
۷۱۱- Rasman initialization (ترفندستان) صورت نمی‌گیرد.
۷۱۲- در گاه Biplex در حال اجرا می باشد. چند لحظه بعد دوباره شماره بگیرید.
۷۱۳- مسیر‌های ISDN فعال در خط اصلی قطع می باشد.
۷۱۴- کانالهای ISDN کافی برای ایجاد تماس تلفنی در دسترس نمیباشد.
۷۱۵- به دلیل کیفیت ضعیف خط تلفن، خطا‌های فراوانی رخ می دهد.
۷۱۶- پیکر بندی Remote access IP غیر قابل استفاده می باشد.
۷۱۷- آدرس‌های IP در Static pool remote access IP وجود ندارد.
۷۱۸- مهلت برقراری تماس PPP پایان پذیرفته است.
۷۱۹- PPP توسط دستگاه راه دور پایان میابد.
۷۲۰- پروتکل‌های کنترل PPP پیکر بندی نشده.
۷۲۱- همتای PPP پاسخ نمی دهد. ( ارور و خطاهای مودم )
۷۲۲- بسته ی PPP بی اعتبار می باشد.
۷۲۳- شماره تلفن، از جمله پسوند و پیشوند، بش از حد طولانی می باشد.
۷۲۴- پروتکل IPX نمی‌تواند بر روی در گاه Dial –Out نماید زیرا کامپیوتر یک مسیر گردان IPX می باشد.
۷۲۵- IPX نمی‌تواند روی Port (درگاه) Dial –in شود زیرا مسیر گردان IPX نصب نشده است.
۷۲۶- پروتکل IPX نمی‌تواند برای Dial- out روی بیش از یک درگاه و در یک زمان استفاده شود.
۷۲۷- مودم نمی‌تواند به فایل TCPCFG.DLL دست یابد.
۷۲۸- مودم نمی‌تواند آداپتور IP متصل به Remote Access را پیدا کند.
۷۲۹- slip استفاده نمی‌شود مگر این که پروتکل IP نصب شود.
۷۳۰- ثبت کامپیوتر کامل نمی باشد. ( ارور و خطاهای مودم )
۷۳۱- پروتکل پیکر بندی نمی‌شود.
۷۳۲- توافق بین PPP صورت نگرفته است.
۷۳۳- پروتکل کنترل PPP برای پروتکل این شبکه سرور موجود نمی باشد.
۷۳۴- پروتکل کنترل لینک PPP خاتمه یافته است.
۷۳۵- آدرس مورد نیاز توسط سرور رد می‌شود.
۷۳۶- کامپیوتر راه دور پروتکل کنترل را متوقف می‌کند.
۷۳۷- نقطه برگشت (LOOPBACK DETECTED) شناسائی شد.
۷۳۸- سرور آدرس را مشخص نمی‌کند. ( ارور و خطاهای مودم )
۷۳۹- سرور راه دور نمی‌تواند از پسورد ENCRYPTED ویندوز NT استفاده نماید.
۷۴۰- دستگاههای TAPI که برای remote access پیکر بندی می‌شوند به طور صحیح نصب و آماده نشده‌اند.
۷۴۱- کامپیوتر محلی از encryption پشتیبانی نمی نماید.
۷۴۲- سرور راه دور از encryption پشتیبانی نمی نماید.
۷۴۳- سرور راه دور به encryption نیاز دارد. ( ارور و خطاهای مودم )
۷۴۴- نمی‌تواند شماره شبکه IPX را استفاده نماید که توسط سرور راه دور در نظر گرفته شده است.
۷۴۵- یک فایل مهم و ضروری آسیب دیده dial-up Networking. را دوباره نصب کنید.
۷۵۱- شما ره ی callback شما کاراکتر بی اعتبار می باشد. فقط این کاراکتر ها مجاز میباشند: -، (، )، W، T، P، Space، @ و ۰ تا ۹٫
۷۵۲- در زمان پردازش Script یک خطای نحوی صورت می‌گیرد.
۷۵۳- اتصال نمی‌تواند قطع شود زیرا توسط مسیر گردان چند پروتکلی ایجاد شده.
۷۵۴- سیستم قادر به یافتن bundle چند اتصالی نمی باشد.
۷۵۵- سیستم قادر به اجرای شماره گیری خودکار نمی باشد. زیرا این ورودی یک شماره گیر عادی می باشد.
۷۵۶- این اتصال هم‌اکنون در حال شماره گیری می باشد. ( ارور و خطاهای مودم )
۷۵۷- خدمات دستیابی راه دور خود به خود آغاز نمی‌شود. اطلاعات بیش‌تر را مطالعه کنید.
۷۵۸- اشتراک اتصال اینترنت هم‌اکنون روی این اتصال میسر می‌گردد.
۷۶۰- در زمان فراهم آوری امکانات مسیر یابی این خطا رخ می دهد.
۷۶۱- در زمان فراهم شدن اشتراک اتصال اینترنت برای این اتصال این خطا رخ می دهد.
۷۶۳- اشتراک اتصال اینترنت فعال نمی باشد و یا دو اتصال LAN و یا بیش‌تر به علاوه اتصالی که با این LAN ها مشترک شده وجود دارد.
۷۶۴- دستگاه کارت خوان Smartcard نصب نیست. ( ارور و خطاهای مودم )
۷۶۵- اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی باشد. اتصال LAN با آدرس IP در حال حاضر پیکر بندی می‌شود که برای آدرس گزاری اتوماتیک IP مورد نظر است.
۷۶۶- سیستم نمی‌تواند هیچ گواهی را بیابد.
۷۶۷- اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی باشد. اتصال LAN بر روی شبکه شخصی انتخاب می‌گردد که بیش از یک آدرس IP را پیکر بندی کرده.اتصال LAN را با یک آدرس IP مجزا مجددا پیکر بندی نمایید قبل از این که اشتراک اتصال اینترنت صورت گیرد.
۷۶۸- به دلیل رمز دار نکردن داده ها اتصال صورت نمی‌گیرد.
۷۶۹- مقصد مشخصی قابل دستیابی نمی باشد. ( ارور و خطاهای مودم )
۷۷۰- دستگاه راه دور تلاش برای برقراری ارتباط را نمی پذیرد.
۷۷۱- اقدامات اتصال صورت نمی‌گیرد زیرا شبکه اشغال می باشد.
۷۷۲- سخت‌افزار شبکه کامپیوتر راه دور با نوع تلفن در اختیار سازگاری ندارد.
۷۷۳- امکان ایجاد اتصال میسر نمی باشد زیرا شماره مقصد تغییر کرده است.
۷۷۴- به دلیل از کار افتادگی، موقتا اتصال صورت نمی‌گیرد.
۷۷۵- مکالمه تلفنی توسط کامپیوتر راه دور قطع شد. ( ارور و خطاهای مودم )
۷۷۶-مکالمه تلفنی نمی‌تواند وصل گردد، زیرا مقصد خواسته است که یک ویژگی را حفظ کند.
۷۷۷- اتصال صورت نمی گیرد زیرا مودم (یا سایر دستگاه‌های ارتباط دهنده) روی کامپیوتر راه دور دچار مشکل شده اند.
۷۷۸- تایید هویت سرور امکان پذیر نیست. ( ارور و خطاهای مودم )
۷۷۹- برای برقراری dial – out این اتصال باید از Smartcard استفاده کرد.
۷۸۰- عمل انجام شده برای این اتصال بی اعتبار می باشد.
۷۸۱- تلاش برای رمز گزاری صورت نمی گیرد زیرا گواهی معتبری یافت نشد.
۷۸۲- ترجمه آدرس شبکه در حال حاضر به عنوان یک پروتکل مسیر یابی نصب می‌گردد و باید قبل از این که باید قبل از این که اشتراک اتصال اینترنت فراهم گردد حذف شود.
۷۸۳- اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی یابد. اتصال LAN که به عنوان شبکه شخصی انتخاب می‌گردد (اتصال آداپتور LAN را چک کنید).
۷۸۴- در حالی که این اتصال را در زمان logon استفاده می کنید، شما نمی‌توانید شماره بگیرید زیرا این اتصال برای استفاده از نام کاربری پیکر بندی شده است که متفاوت از نام کاربر روی Smartcard می باشد. چنانچه بخواهید آن را زمان log onاستفاده نمائید باید برای استفاده از user name روی کارت smart آن را پیکر بندی کنید.
۷۸۵- در صورت استفاده از این اتصال در زمان log on شما نمی‌‌توانید شماره گیری کنید. زیرا برای استفاده از یک
Smartcard پیکر بندی نشده است.
۷۸۶- مبادرت به اتصال L2TP صورت نمی گیرد زیرا هیچ گواهی نامه ی معتبری برای تصدیق امنیت روی کامپیوتر
شما وجود ندارد.
۷۸۷- اتصال L2TP غیر ممکن است زیرا لایه امنیتی نمی‌‌تواند کامپیوتر راه دور Authentication نماید.
۷۸۸- تلاش برای ایجاد اتصال L2TP بی نتیجه می باشد.زیرا لایه امنیتی نمی‌تواند پارامتر‌های سازگار با کامپیوتر راه دور را فراهم نماید.
۷۸۹- تلاش برای ایجاد اتصال L2TP فراهم نمی‌گردد زیرا لایه امنیتی با یک خطای پرداز شی در طول سازگاری با کامپیوتر راه دور مواجه است.
۷۹۰- تلاش برای اتصال L2TP صورت نمی گیرد زیرا تائید گواهی نامه بر روی کامپیوتر راه دور میسر نمی باشد.
۷۹۱- اتصال L2TP صورت نمی گیرد زیرا خط مشی امنیتی برای اتصال یافت نمی‌شود.
۷۹۲- اتصال L2TP صورت نمی گیرد زیرا زمان توافق امنیتی به پایان رسیده است.
۷۹۳- اتصال L2TP صورت نمی گیرد زیرا این خطا رخ می دهد در حالی که در مورد امنیت به توافق می رسند.
۷۹۴- ویژگی Radius این کاربر PPP نمی باشد. ( ارور و خطاهای مودم )
۷۹۵- ویژگی Radius نوع تونلی برای این کاربر نادرست میباشد.
۷۹۶- ویژگی Radius نوع خدمات برای این کاربر نه قالب بندی می‌شود و نه به صورت CALLBACK قالب بندی می‌شود.
۷۹۷- مودم پیدا نشد. ( ارور و خطاهای مودم )
۷۹۸- گواهی نامه ای شناسایی نمی‌شود که بتواند که بتواند در پروتکل قابل ارائه استفاده شود.
۷۹۹- اشتراک اتصال اینترنت میسر نمیگردد زیرا دو IP شبیه به هم در شبکه وجود دارد.
۸۰۰- مودم قادر به ایجاد اتصال VPN نمی باشد یا سرویس دهنده VPN در دسترس نمی باشد

برای جستجو تایپ کرده و اینتر را بزنید

سبد خرید